Fondsenoverzicht

Verschillende mecenassen delen de bezorgdheid voor ons erfgoed en hebben bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds opgericht met een specifiek doel. De Stichting is hen hier uiterst erkentelijk voor. Dankzij hen kan er op een breder vlak gewerkt worden, in verschillende domeinen en onder verscheidene vormen. De Fondsen van het erfgoeddomein ondersteunen immers projecten rond roerend erfgoed (uit alle periodes), bouwkundig erfgoed, natuurlijk erfgoed, muziek en geschiedenis & archeologie. Ze kunnen elkaars werking ook aanvullen en verstreken.
Ieder Fonds opteert voor een eigen werkmethode: sommige Fondsen beheren een collectie, andere lanceren projectoproepen of kennen prijzen toe en nog andere ondersteunen onderzoek.
Het Erfgoedfonds treedt op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van de verschillende Fondsen.
Voor meer informatie, contacteer Isabelle Carpentier + 32-2-549 02 58 of [email protected]
Onderstaande lijst biedt een overzicht van alle Fondsen. De meest recent gecreëerde Fondsen staan bovenaan.

Steun aan diverse socio-culturele projecten voor kanszoekende jongeren waarbij muziek wordt gebruikt als middel tot emancipatie en integratie.
Kunstenaars en artistieke creatie ondersteunen in al haar diversiteit in België; beurzen gewijd aan projecten van beeldende kunstenaars op sleutelmomenten in hun loopbaan.
Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.
Muzikanten helpen om een instrument te verwerven, zodat zij hun talent ten volle kunnen uitdrukken.
Steunen van jonge kunstschilders in België door een jaarlijkse prijs toe te kennen aan een student van deze afdeling van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen.
ENSAV-studenten helpen om een uitmuntend artistiek afstudeerproject te maken, als springplank naar een beroepsparcours.

Pagina's