Fondsenoverzicht

Verschillende mecenassen delen de bezorgdheid voor ons erfgoed en hebben bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds opgericht met een specifiek doel. De Stichting is hen hier uiterst erkentelijk voor. Dankzij hen kan er op een breder vlak gewerkt worden, in verschillende domeinen en onder verscheidene vormen. De Fondsen van het erfgoeddomein ondersteunen immers projecten rond roerend erfgoed (uit alle periodes), bouwkundig erfgoed, natuurlijk erfgoed, muziek en geschiedenis & archeologie. Ze kunnen elkaars werking ook aanvullen en verstreken.
Ieder Fonds opteert voor een eigen werkmethode: sommige Fondsen beheren een collectie, andere lanceren projectoproepen of kennen prijzen toe en nog andere ondersteunen onderzoek.
Het Erfgoedfonds treedt op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van de verschillende Fondsen.
Voor meer informatie, contacteer Isabelle Carpentier + 32-2-549 02 58 of [email protected]
Onderstaande lijst biedt een overzicht van alle Fondsen. De meest recent gecreëerde Fondsen staan bovenaan.

Steunt projecten in de streek van Mariembourg, die zich inzetten voor de bescherming van het spoorwegerfgoed.
Steunt de museale, wetenschappelijke, educatieve en participatieve werking van Mu.ZEE, het enige museum dat kunst in België vanaf 1860 tot nu verzamelt, presenteert en onderzoekt.
Behoud, restauratie, opwaardering en ontwikkeling van het roerend religieus erfgoed van Doornik.
Steun aan diverse socio-culturele projecten voor kanszoekende jongeren waarbij muziek wordt gebruikt als middel tot emancipatie en integratie.
Kunstenaars en artistieke creatie ondersteunen in al haar diversiteit in België; beurzen gewijd aan projecten van beeldende kunstenaars op sleutelmomenten in hun loopbaan.
Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.

Pagina's