Fondsenoverzicht

Verschillende mecenassen delen de bezorgdheid voor ons erfgoed en hebben bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds opgericht met een specifiek doel. De Stichting is hen hier uiterst erkentelijk voor. Dankzij hen kan er op een breder vlak gewerkt worden, in verschillende domeinen en onder verscheidene vormen. De Fondsen van het erfgoeddomein ondersteunen immers projecten rond roerend erfgoed (uit alle periodes), bouwkundig erfgoed, natuurlijk erfgoed, muziek en geschiedenis & archeologie. Ze kunnen elkaars werking ook aanvullen en verstreken.
Ieder Fonds opteert voor een eigen werkmethode: sommige Fondsen beheren een collectie, andere lanceren projectoproepen of kennen prijzen toe en nog andere ondersteunen onderzoek.
Het Erfgoedfonds treedt op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van de verschillende Fondsen.
Voor meer informatie, contacteer Isabelle Carpentier + 32-2-549 02 58 of [email protected]
Onderstaande lijst biedt een overzicht van alle Fondsen. De meest recent gecreëerde Fondsen staan bovenaan.

Levendig houden van het artistieke werk van Felix De Boeck en het toegankelijk maken voor het publiek via publicaties en het museum in Drogenbos.
Het oeuvre van landschapsschilder Leo Piron (1899-1962) bewaren en publiek toegankelijk maken.
Het oeuvre van kunstenaar Camille de Taeye (1938-2013) bewaren, promoten en publiek toegankelijk maken in België en in het buitenland.
De doelstelling van het Fonds is het aanmoedigen van onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.
Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten van een cd, het organiseren van een eerste concert, enz…
De duurzame bewaring waarborgen van het al dan niet beschermde natuurlijke en architecturale erfgoed van het Domein van Ramaix in Grune, om de historische en landschapswaarde ervan veilig te stellen voor de toekomstige generaties.

Pagina's