Fondsenoverzicht

Verschillende mecenassen delen de bezorgdheid voor ons erfgoed en hebben bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds opgericht met een specifiek doel. De Stichting is hen hier uiterst erkentelijk voor. Dankzij hen kan er op een breder vlak gewerkt worden, in verschillende domeinen en onder verscheidene vormen. De Fondsen van het erfgoeddomein ondersteunen immers projecten rond roerend erfgoed (uit alle periodes), bouwkundig erfgoed, natuurlijk erfgoed, muziek en geschiedenis & archeologie. Ze kunnen elkaars werking ook aanvullen en verstreken.
Ieder Fonds opteert voor een eigen werkmethode: sommige Fondsen beheren een collectie, andere lanceren projectoproepen of kennen prijzen toe en nog andere ondersteunen onderzoek.
Het Erfgoedfonds treedt op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van de verschillende Fondsen.
Voor meer informatie, contacteer Isabelle Carpentier + 32-2-549 02 58 of [email protected]
Onderstaande lijst biedt een overzicht van alle Fondsen. De meest recent gecreëerde Fondsen staan bovenaan.

Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van waardevolle gebouwen in België en het buitenland, ongeacht of ze beschermd zijn of niet, en of ze een historisch of archeologisch karakter hebben. Het zal in de eerste plaats projecten ondersteunen voor de aankoop, renovatie, restauratie en/of verbouwing van authentieke historische torens in een natuurlijk kader.
De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.
De bescherming, bewaring, restauratie en valorisatie van het Europese industriële en mijnerfgoed verzekeren, in de eerste plaats in de Roervallei in Duitsland.
De geklasseerde en beschermde dorpssite De Watermolen in Kortrijk bewaren, beschermen en renoveren, en daarbij tegelijk zijn historische waarde respecteren.
Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.
Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.

Pagina's