Fondsenoverzicht

Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door de bevoegde overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.
Steun aan getalenteerde jonge muzikanten die een band hebben met België, door hen kwaliteitsinstrumenten te lenen (viool, altviool en cello) voor een periode van 5 tot 10 jaar
Jonge musici met weinig middelen en bij het begin van hun carrière ondersteunen, aanmoedigen en adviseren als het gaat om hun communicatie-, imago- en promotiebehoeften
Zorgen voor het behoud van het Belgisch historisch erfgoed en in het bijzonder via de restauratie en ontsluiting van oude objecten, zoals schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen
Collecties van musea in België verrijken met de aankoop van nieuwe werken. Projecten steunen die de reputatie van Belgische musea versterken
Steun aan initiatieven die het Vlaams geschreven erfgoed bewaren en die het publiek sensibiliseren waarbij het accent ligt op Antwerpse organisaties

Pagina's