Fondsenoverzicht

Muzikanten helpen om een instrument te verwerven, zodat zij hun talent ten volle kunnen uitdrukken.
Steunen van jonge kunstschilders in België door een jaarlijkse prijs toe te kennen aan een student van deze afdeling van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen.
ENSAV-studenten helpen om een uitmuntend artistiek afstudeerproject te maken, als springplank naar een beroepsparcours.
Steunen van sociale en culturele projecten in Oudergem, zoals het organiseren van een voorstelling of concert in het Cultureel Centrum.
De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.
De bescherming, bewaring, restauratie en valorisatie van het Europese industriële en mijnerfgoed verzekeren, in de eerste plaats in de Roervallei in Duitsland.

Pagina's