Hulp voor uw cultureel project of erfgoedproject

Fondsenwijzer: ik zoek financiële steun

Bent u voor de realisatie van uw project in de cultuursector of erfgoedsector op zoek naar financiële middelen of een beurs? De Koning Boudewijnstichting beschikt over verschillende Fondsen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel en organisaties of individuen financieel ondersteunen. Als uw project aansluit bij het doel van het Fonds, kan het in aanmerking komen voor een financiering.

Een mecenaatsactie opzetten

Giften en mecenaat kunnen bijdragen tot de financiering van uw cultureel project, erfgoedproject of kunstproject. Bij de Koning Boudewijnstichting bestaan er verschillende mogelijkheden en instrumenten om voor uw organisatie of project een fondsenwervingsactie op poten te zetten. Door hiervan gebruik te maken, krijgt uw project meer zichtbaarheid en erkenning, kunnen schenkers er gerust in zijn dat het geld goed besteed zal worden en genieten ze bovendien van een fiscaal voordeel.

Andere steunmaatregelen

Ondersteuning kan ook van niet-financiële aard zijn. Denk maar aan materiele steun, aan het samenbrengen van partijen of aan advies, begeleiding of vorming. Misschien bent u op zoek naar een geschikte ruimte? Of naar een kunstwerk dat u tijdelijk kan lenen voor de realisatie van uw sociaal-cultureel project.