Fondsenoverzicht

Bevorderen van de kennis over het automobielpatrimonium, het voorkomen van de versnippering van de auto-motoverzamelingen en ze kenbaar maken bij het publiek.
De Hans Vredeman de Vriesprijs bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park in Vlaanderen.
Restauratie van het Antwerps religieus architecturaal erfgoed.
Filantropen steunen de restauratie en ontsluiting van het erfgoed van de kathedraal.
Behoud van het erfgoed uit de regio van Verviers, met name de restauratie van het hotel de Biolley dat publiek toegankelijk gemaakt wordt en een culturele bestemming krijgt.
Conservatie en promotie van Rubens' zilveren sierstel.

Pagina's