Fondsenoverzicht

Steunt erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun cultureel-erfgoedcollecties.
Het Fonds zal voornamelijk de eigenaar van een onroerend goed in de provincie Luik, dat geklasseerd is of van bijzonder belang, ondersteunen en tussenkomen in de restauratiekosten. Het kan gaan om een gebouw, maar ook om een deel van een gebouw of om zijn decoratieve elementen.
Filantropen steunen projecten die de volkse, religieuze, artistieke en historische aspecten van de Hanswijkprocessie in Mechelen onderstrepen.
Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten rond historisch erfgoed, alsook sensibiliseringsacties.
Schenking door John Simenon van archiefstukken rond het oeuvre van zijn vader Georges Simenon. Om deze referentieverzameling rond het werk en leven van Georges Simenon te bewaren en te ontsluiten, creëerde John Simenon een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting, dat zich garant stelt om het voortbestaan ervan te verzekeren.
Het Fonds wil onze kennis over de beginjaren van de informatica in België in stand houden. Dit door collecties met kenmerkende elementen uit de pionierstijd van de informatica te behoeden voor vernietiging en ze in de kijker te zetten. Het Fonds heeft ook belangstelling voor de mechanische en elektromechanische voorlopers van de computer, en voor documenten die te maken hebben met de productie en het gebruik van deze installaties.

Pagina's