Bouwkundig erfgoed

Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door de bevoegde overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.
Orgelkunst in Vlaanderen promoten door de bouw en restauratie van klassieke pijporgels, en door het steunen van opleiding voor jonge organisten.
Het religieus erfgoed in Mechelen bewaren, restaureren en ontsluiten.
Het Fonds zet zich in voor de uitstraling en het behoud van de Collegiale Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Dinant en haar erfgoed.
Projecten ondersteunen van deSingel, een internationaal kunstcentrum voor theater, dans, muziek en architectuur in Antwerpen.

Pagina's