Bouwkundig erfgoed

De duurzame bewaring waarborgen van het al dan niet beschermde natuurlijke en architecturale erfgoed van het Domein van Ramaix in Grune, om de historische en landschapswaarde ervan veilig te stellen voor de toekomstige generaties.
De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.
De bescherming, bewaring, restauratie en valorisatie van het Europese industriële en mijnerfgoed verzekeren, in de eerste plaats in de Roervallei in Duitsland.
De geklasseerde en beschermde dorpssite De Watermolen in Kortrijk bewaren, beschermen en renoveren, en daarbij tegelijk zijn historische waarde respecteren.
Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door de bevoegde overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.

Pagina's