Muziek

Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten van een cd, het organiseren van een eerste concert, enz…
Steun aan diverse socio-culturele projecten voor kanszoekende jongeren waarbij muziek wordt gebruikt als middel tot emancipatie en integratie.
Muzikanten helpen om een instrument te verwerven, zodat zij hun talent ten volle kunnen uitdrukken.
ENSAV-studenten helpen om een uitmuntend artistiek afstudeerproject te maken, als springplank naar een beroepsparcours.
Steunen van sociale en culturele projecten in Oudergem, zoals het organiseren van een voorstelling of concert in het Cultureel Centrum.

Pagina's