Muziek

Muzikanten helpen om een instrument te verwerven, zodat zij hun talent ten volle kunnen uitdrukken.
ENSAV-studenten helpen om een uitmuntend artistiek afstudeerproject te maken, als springplank naar een beroepsparcours.
Steunen van sociale en culturele projecten in Oudergem, zoals het organiseren van een voorstelling of concert in het Cultureel Centrum.
Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.
Steun aan getalenteerde jonge muzikanten die een band hebben met België, door hen kwaliteitsinstrumenten te lenen (viool, altviool en cello) voor een periode van 5 tot 10 jaar

Pagina's