Natuurlijk erfgoed

Steun aan projecten rond drie verschillende thema’s: natuurbescherming, strijd tegen kanker en rechten van kinderen.
Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten rond historisch erfgoed, alsook sensibiliseringsacties.
Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.
Beschermen van monumenten, sites en architectuur in België en Europa. Ontsluiten van erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.
Projecten rond de park- en museumfunctie van het Middelheimmuseum steunen.

Pagina's