Natuurlijk erfgoed

De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.
Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.
Steun aan projecten rond drie verschillende thema’s: natuurbescherming, strijd tegen kanker en rechten van kinderen.
Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten rond historisch erfgoed, alsook sensibiliseringsacties.
Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.

Pagina's