Fondsenoverzicht

Steun aan kwaliteitsvolle culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg (Maboge).
Projecten ondersteunen van deSingel, een internationaal kunstcentrum voor theater, dans, muziek en architectuur in Antwerpen.
Steun aan projecten ter promotie van hedendaagse muziekactiviteiten in België
Filantropen steunen projecten voor het behoud en de ontsluiting van het religieus, historisch en cultureel erfgoed van de Abdij ter Kameren
Valorisatie van het œuvre van schilder en beeldhouwer Jan Desmedt
Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.

Pagina's