Erfgoedfonds

Zorg voor ons erfgoed

Sinds 1987 zet de Koning Boudewijnstichting zich in om Belgisch erfgoed te behouden en te beschermen. Daarvoor koopt het Erfgoedfonds belangrijke kunstwerken, archieven en documenten die getuigen van ons artistieke, culturele en historische erfgoed.

In ruim dertig jaar bouwde het Erfgoedfonds – ook dankzij vele schenkingen – een grote en representatieve collectie op. Vandaag gaat het om een verzameling van zo’n 21.560 kunstwerken en 22 archieffondsen.

Erfgoed voor iedereen

De collectie is toegankelijk voor het publiek in meer dan zestig Belgische musea en openbare collecties. Met publicaties, tentoonstellingen, websites en digitale tools tracht het Erfgoedfonds een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het beheer van de werken gebeurt altijd in overleg met de depothouder.

Erfgoedactoren samenbrengen

Als privé-stichting van openbaar nut kan de Koning Boudewijnstichting projecten tussen privé-actoren en openbare instellingen vergemakkelijken. Wie hiervoor op het Erfgoedfonds beroep doet kan rekenen op zijn onpartijdige imago, zijn ervaring, zijn uitgebreide netwerk, zijn soepele en grensoverschrijdende formules voor mecenaat, en zijn banden met de verschillende gemeenschappen.

Geven voor erfgoed

Veel filantropen delen de bezorgdheid voor ons erfgoed en vinden bij het Erfgoedfonds aansluiting voor hun project. Sommigen richten bij de Koning Boudewijnstichting een structuur op hun naam op en steunen een erfgoeddoel naar keuze financieel. Anderen vertrouwen het Erfgoedfonds stukken toe die ze kochten of verzamelden en die relevant zijn voor het Belgische patrimonium. Het Erfgoedfonds coördineert die initiatieven om een optimale impact te garanderen.