Uw filantropisch project

Bent u ook overtuigd van het belang van ons erfgoed en heeft u een erfgoedproject dat u graag wil realiseren? Met de hulp van het Centrum voor Filantropie kan het Erfgoedfonds u bijstaan in het uitdenken van een formule op maat, waarbij u in alle vrijheid de eindbeslissing neemt. Aan bepaalde formules zijn bovendien fiscale voordelen verbonden.
Het is de taak van het Erfgoedfonds om erop toe te zien dat de wensen van de schenker en de ideeën die hem tot zijn filantropisch initiatief hebben aangezet, worden gerespecteerd. Daarnaast zorgt ze er voor dat elk initiatief dat aansluiting zoekt bij de afdeling Erfgoed van de Koning Boudewijnstichting optimaal wordt uitgewerkt zodat de impact ervan gemaximaliseerd kan worden. Voor meer informatie, contacteer Anne De Breuck: +32.2.549 61 54 of [email protected]

Diverse mogelijkheden

De formules die het Erfgoedfonds aanbiedt, hebben hun doeltreffendheid op lange termijn al meer dan eens bewezen. U kan een kunstwerk of een verzameling aan de volgende generaties overdragen of financiële middelen ter beschikking stellen voor een welbepaald doel. Onze deskundigen inzake filantropische projecten zullen u bijstaan en uw notaris, juridisch raadgever of privébankier adviseren bij de te volgen procedures.

Fonds op naam
Een Fonds op naam is een individueel schenkersfonds dat perspectieven biedt voor mecenaat op lange termijn. De stichter van zo’n Fonds legt zelf zijn doelstellingen vast en beslist in alle vrijheid over het beheer ervan. Voor logistieke steun kan hij te allen tijde terecht bij de Koning Boudewijnstichting.

Giften
Het schenken van een kunstwerk of van een collectie kan bij leven gebeuren door middel van een gift; bij overlijden door middel van een legaat. Aangezien de Koning Boudewijnstichting in België inzake erfenisrechten voorkeurstarieven geniet, kan uw bijdrage optimaal worden benut. U kunt daarnaast ook een bedrag schenken. Giften vanuit België zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40. Ze kunnen worden gestort op het rekeningnummer 000-0000004-04 met de vermelding ‘Erfgoedfonds’.

Schenkerskringen
Een schenkerskring is een handige formule om samen met anderen geld in te zamelen voor een bepaald doel. Samen beslist u welke projecten van organisaties worden ondersteund.

Erfgoed & successie- en vermogensplanning: Handgift – Schenking – Legaat – Erfgoed schenken
De Koning Boudewijnstichting geniet in België van een voorkeurstarief waardoor uw bijdrage maximaal ten goede komt. Onze filantropiedeskundigen helpen u, samen met uw notaris, juridisch adviseur of private banker, graag verder.

Fondsen ‘vrienden van’
(Samen met anderen) kunt u een Fonds ‘vrienden van’ oprichten om een bepaalde organisatie uitgebreide, duurzame steun te verlenen.

Culturele Mecenaatsrekening voor de podiumkunsten
Uw vereniging of organisatie heeft een project dat gaat over een creatief en innovatief proces, bijzonder en specifiek, gelinkt aan de podiumkunsten, ten dienste van de samenleving.

Culturele Mecenaatsrekening - Museum
Uw vereniging of organisatie beheert een openbaar erfgoedcollectie in België, en heeft een project dat de herwaardering van deze collectie beoogt en dat toegankelijk is voor het grote publiek.

Projectrekeningen
VZW’s, feitelijke verenigingen, lokale overheden… kunnen op een projectrekening geld inzamelen om een eenmalig project te financieren.

Streekfondsen
U kunt als individu, bedrijf of vereniging geld inzamelen om lokale organisaties uit uw regio, streek of stad te ondersteunen.

Bedrijfsfondsen en Charity accounts
U kunt als bedrijf uw filantropische activiteiten structureren en het beheer ervan aan de Koning Boudewijnstichting delegeren. Bedrijven met een lange traditie inzake vrijgevigheid kunnen kiezen voor een Charity account. Ze storten hun giften door aan projecten van verenigingen die geen fiscale aftrekbaarheid genieten.