Geschiedenis & archeologie

De doelstelling van het Fonds is het aanmoedigen van onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.
Filantropen steunen projecten voor het behoud en de ontsluiting van het religieus, historisch en cultureel erfgoed van de Abdij ter Kameren
Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.
Onderzoek hedendaagse geschiedenis, muzikale opvoeding, hulp aan kwetsbare personen. Het voornaamste doel is het ondersteunen van onderzoek op het gebied van hedendaagse geschiedenis. In het kader hiervan heeft het Fonds aan de Université libre de Bruxelles de leerstoel "Jean Vanwelkenhuyzen" opgericht. In het kader van het actiedomein erfgoed financiert het Fonds jaarlijks een studiebeurs voor een student aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.
Filantropen steunen projecten rond de verwerving, studie, bescherming en de publieke ontsluiting van (kunst)werken en documenten die belangrijk zijn voor geschiedenis, kunst en archeologie in de provincie Namen.

Pagina's