Fondsenoverzicht

Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van waardevolle gebouwen in België en het buitenland, ongeacht of ze beschermd zijn of niet, en of ze een historisch of archeologisch karakter hebben. Het zal in de eerste plaats projecten ondersteunen voor de aankoop, renovatie, restauratie en/of verbouwing van authentieke historische torens in een natuurlijk kader.
De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.
De bescherming, bewaring, restauratie en valorisatie van het Europese industriële en mijnerfgoed verzekeren, in de eerste plaats in de Roervallei in Duitsland.
De geklasseerde en beschermde dorpssite De Watermolen in Kortrijk bewaren, beschermen en renoveren, en daarbij tegelijk zijn historische waarde respecteren.
Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.
Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.

Pagina's