Roerend erfgoed

Steunt projecten in de streek van Mariembourg, die zich inzetten voor de bescherming van het spoorwegerfgoed.
Steunt de museale, wetenschappelijke, educatieve en participatieve werking van Mu.ZEE, het enige museum dat kunst in België vanaf 1860 tot nu verzamelt, presenteert en onderzoekt.
Behoud, restauratie, opwaardering en ontwikkeling van het roerend religieus erfgoed van Doornik.
Kunstenaars en artistieke creatie ondersteunen in al haar diversiteit in België; beurzen gewijd aan projecten van beeldende kunstenaars op sleutelmomenten in hun loopbaan.
Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.

Pagina's