Fondsen met oproep

Steun aan diverse socio-culturele projecten voor kanszoekende jongeren waarbij muziek wordt gebruikt als middel tot emancipatie en integratie.
Steun aan kwaliteitsvolle culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg (Maboge).
Het Fonds zal voornamelijk de eigenaar van een onroerend goed in de provincie Luik, dat geklasseerd is of van bijzonder belang, ondersteunen en tussenkomen in de restauratiekosten. Het kan gaan om een gebouw, maar ook om een deel van een gebouw of om zijn decoratieve elementen.
Het gebruik van analyse- en controlemethoden uit de exacte wetenschappen (natuurkunde, scheikunde, …) of de informatica aanmoedigen als ‘hulpmiddel' bij historisch en kunsthistorisch onderzoek.
Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.

Pagina's