Lopende oproepen

Voor onderstaande projectoproepen kunt u op dit moment een kandidaatsdossier indienen.
De oproepen staan gerangschikt volgens indieningsdatum.

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Vervolmakingsbeurs voor jonge, getalenteerde, Belgische ambachtslieden in de erfgoedsector.

Einddatum: 
donderdag 26 augustus 2021

Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed (oproep voor organisaties)

Mecenaat vergemakkelijken en aanmoedigen voor de bescherming en valorisatie van publiek toegankelijk architecturaal erfgoed in België en in Europa.

Einddatum: 
dinsdag 14 september 2021

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché

Roerend cultureel erfgoed van Belgische kunstenaars steunen.

Einddatum: 
donderdag 23 september 2021

Fonds René en Karin Jonckheere

Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen.

Einddatum: 
donderdag 23 september 2021

Fonds René Carcan

Graveerkunst promoten De Internationale Prijs voor Grafische Kunsten René Carcan

Einddatum: 
donderdag 30 september 2021

Culturele Mecenaatsrekening - Museum

Met uw vereniging of museum geld inzamelen voor de herwaardering van uw openbare erfgoedcollectie door een project dat binnen een duidelijke tijdspanne en budget wordt gerealiseerd.

Einddatum: 
donderdag 30 september 2021

Pagina's