Fondsenoverzicht

Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.
Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.
Aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties.
Bijdragen tot de verzameling, het behoud, het onderzoek en de verspreiding bij het publiek van de geschiedenis van de boekdrukkunst en van het bestaande erfgoed. Het Fonds zal in de eerste plaats de activiteiten ondersteunen van het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.
Beheer en valorisatie van de collectie hedendaagse kunst van Charles Vandenhove (1927-2019), één van de belangrijkste Belgische architecten van de 20ste eeuw.
Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door de bevoegde overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.

Pagina's