Fondsenoverzicht

Steunen van het bewaren, beschermen, promoten en beheren van het werk van de beroemde Belgische kunstenaar Antoine Mortier (1908-1999)
Projecten voor het bij elkaar houden en valoriseren van oeuvrecollecties van toonaangevende kunstenaars, om zo een consistent beeld te geven van een betekenisvolle periode uit hun oeuvre.
Steun aan projecten rond drie verschillende thema’s: natuurbescherming, strijd tegen kanker en rechten van kinderen.
Steun aan kwaliteitsvolle culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg (Maboge).
Projecten ondersteunen van deSingel, een internationaal kunstcentrum voor theater, dans, muziek en architectuur in Antwerpen.
Steun aan projecten ter promotie van hedendaagse muziekactiviteiten in België

Pagina's