Behoud van ons erfgoed

De Koning Boudewijnstichting tracht via verschillende actiemiddelen het Belgische erfgoed te vrijwaren.

Via het Erfgoedfonds wil zij kunstwerken en getuigenissen verwerven, valoriseren en publiek toegankelijk maken.

Daarnaast is er het Centrum voor Filantropie dat giften wil aanmoedigen en professionele diensten en advies verleent aan schenkers en tussenpersonen die zich bekommeren om erfgoed. Voor de vaak precieze wensen en bezorgdheden van de schenkers biedt de Stichting formules op maat aan. Door haar netwerk, ervaring en kennis van de wetgeving kan zij als neutrale en externe partner hulp bieden om samen de meest optimale oplossing uit te werken.

Het Erfgoedfonds treedt daarenboven op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van de verschillende Fondsen die actief zijn in het domein erfgoed.