Fondsenoverzicht

Het Fonds wil de graveerkunst promoten. Het rijkt een internationale prijs voor de graveerkunst uit. Het Fonds kan ook bijkomende initiatieven nemen op het vlak van publicaties, tentoonstellingen,…
Filantropen steunen het onderhoud, de conservatie en de valorisering van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerk in Brussel.
Steunt erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun cultureel-erfgoedcollecties.
Het Fonds zal voornamelijk de eigenaar van een onroerend goed in de provincie Luik, dat geklasseerd is of van bijzonder belang, ondersteunen en tussenkomen in de restauratiekosten. Het kan gaan om een gebouw, maar ook om een deel van een gebouw of om zijn decoratieve elementen.
Filantropen steunen projecten die de volkse, religieuze, artistieke en historische aspecten van de Hanswijkprocessie in Mechelen onderstrepen.
Filantropen steunen beschermings- en restauratieprojecten rond historisch erfgoed, alsook sensibiliseringsacties.

Pagina's