Fondsenoverzicht

Behoud en studie van hagiografische manuscripten en documenten.
Prijs Robert Beaujean voor een belangrijke geschiedkundige of archeologische publicatie.
Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten.
Het steunen van de restauratie van bedreigde elementen uit het Belgisch bouwkundig erfgoed.
Restaureren en conserveren van kunstwerken op papier of perkament uit Belgische openbare collecties.
Milieuvriendelijke en duurzame projecten van verenigingen steunen.

Pagina's