Fondsenoverzicht

Behouden en ontsluiten van het werk van de Belgische schilder Franz Van Montfort (1889-1980). Conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het Fonds.
Aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode.
Privéverzamelaars helpen hun kunstwerken te tonen in een museum of op een publieke plaats. Onderzoek promoten naar hun kunstwerken of er publicaties over maken.
Behoud en studie van hagiografische manuscripten en documenten.
Prijs Robert Beaujean voor een belangrijke geschiedkundige of archeologische publicatie.
Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten.

Pagina's