Fondsenoverzicht

Promotie van culturele projecten.
De Hubert Schoonbroodt prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een jonge talentvolle organist.
Behoud en restauratie van topstukken in de Belgische musea.
Bevorderen van de kennis over het automobielpatrimonium, het voorkomen van de versnippering van de auto-motoverzamelingen en ze kenbaar maken bij het publiek.
De Hans Vredeman de Vriesprijs bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park in Vlaanderen.
Restauratie van het Antwerps religieus architecturaal erfgoed.

Pagina's