Fondsenoverzicht

Belangstelling opwekken van jongeren tussen 12 en 18 jaar voor de Belgische kunst en geschiedenis en hen aanzetten om onze musea te bezoeken.
Conservatie van alle Chinese krijgerbeelden van het Qin ShiHuang terracottaleger en promotie van het museum.
Erfgoed in Edingen beschermen en promoten. Behoud van het architecturaal, artistiek en cultureel erfgoed van Edingen en in het bijzonder van wandtapijten.
Behouden en ontsluiten van het werk van de Belgische schilder Franz Van Montfort (1889-1980). Conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het Fonds.
Aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode.
Privéverzamelaars helpen hun kunstwerken te tonen in een museum of op een publieke plaats. Onderzoek promoten naar hun kunstwerken of er publicaties over maken.

Pagina's