Fondsenoverzicht

Prijs Jean Vin ter bescherming van het natuurlijk erfgoed van de Hoge Venen.
Bescherming van het natuurlijk erfgoed door de aankoop en beheer van natuurreservaten aan de Belgisch-Nederlandse grens.
Behoud en restauratie van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
Bescherming van het 'Maison de La Tour' (gedeeltelijk geklasseerd monument uit de 18de eeuw) te Lixhe (Visé).
Behouden, conserveren en promoten van het Belgisch cultureel erfgoed. Aangekochte werken en documenten worden in permanente bruikleen gegeven aan Belgische musea en openbare instellingen.
In de Gentse kanaalzone landbouwers financieel steunen om groen aan te planten in agrarisch gebied met de bedoeling de regio beter leefbaar te maken.

Pagina's