Fondsenoverzicht

Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.
Restauratie en valorisatie van het roerend erfgoed in Luik.
Promotie van Belgische abstracte schilderkunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Meer bepaald het conserveren en tentoonstellen van de collectie 'Thomas Neirynck'.
Promotie van culturele projecten.
De Hubert Schoonbroodt prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een jonge talentvolle organist.
Behoud en restauratie van topstukken in de Belgische musea.

Pagina's