Fondsenoverzicht

Het steunen van de restauratie van bedreigde elementen uit het Belgisch bouwkundig erfgoed.
Restaureren en conserveren van kunstwerken op papier of perkament uit Belgische openbare collecties.
Milieuvriendelijke en duurzame projecten van verenigingen steunen.
Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.
Restauratie en valorisatie van het roerend erfgoed in Luik.
Promotie van Belgische abstracte schilderkunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Meer bepaald het conserveren en tentoonstellen van de collectie 'Thomas Neirynck'.

Pagina's