Fondsenoverzicht

In de Gentse kanaalzone landbouwers financieel steunen om groen aan te planten in agrarisch gebied met de bedoeling de regio beter leefbaar te maken.
Het Fonds wil deze eilanden met hun landschappelijke en natuurlijke waarde vrijwaren en ze beheren rekening houdend met hun bredere omgeving (rivier,landschap en omwonenden).

Pagina's