Roerend erfgoed

Bewaring, restauratie en ontsluiting van (on)roerend en religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. In eerste instantie focust het fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de Abdij.
Projecten rond de park- en museumfunctie van het Middelheimmuseum steunen.
De oeuvrecatalogus (gestart in 1960) van het volledige werk van Peter Paul Rubens vervolledigen. Fundraising via een systeem van patronage, om met de nodige financiële middelen het prestigieuze Corpus Rubenianum te kunnen afwerken.
Waarderen van het werk van de Luikse schilder Armand Rassenfosse.
Het oeuvre van Franz en Alfred Courtens voor de volgende generaties vrijwaren, het werk van deze twee kunstenaars valoriseren.

Pagina's