Roerend erfgoed

Promotie van Belgische abstracte schilderkunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Meer bepaald het conserveren en tentoonstellen van de collectie 'Thomas Neirynck'.
Behoud en restauratie van topstukken in de Belgische musea.
Bevorderen van de kennis over het automobielpatrimonium, het voorkomen van de versnippering van de auto-motoverzamelingen en ze kenbaar maken bij het publiek.
Filantropen steunen de restauratie en ontsluiting van het erfgoed van de kathedraal.
Conservatie en promotie van Rubens' zilveren sierstel.

Pagina's