Roerend erfgoed

Behouden en ontsluiten van het werk van de Belgische schilder Franz Van Montfort (1889-1980). Conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het Fonds.
Aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode.
Behoud en studie van hagiografische manuscripten en documenten.
Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten.
Restaureren en conserveren van kunstwerken op papier of perkament uit Belgische openbare collecties.

Pagina's