Roerend erfgoed

Filantropen steunen projecten voor verdere ontplooiing van het Auguste Orts kunstenaarsinitiatief, een platform voor het maken en verspreiden van kunstenaarsfilms.
Filantropen steunen projecten die bijdragen tot het behoud, onderhoud en benutten van religieuze monumenten en erfgoed; en projecten die de geschiedenis van erediensten ontsluiten.
Het Fonds ijvert voor het behoud van het Brusselse erfgoed, in het bijzonder van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal en de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk.
Bevorderen van de re-integratie van kwestbare of kansarme doelgroepen via kunst.Het Fonds steunt in het bijzonder, in samenwerking met Thalie Art Project, initiatieven die een versterkend effect kunnen hebben en innovatie bevorderen op educatief, sociaal of cultureel vlak. De initiatieven moeten verband houden met Europese en internationale kunst.
Het Fonds Bauwens wil een kunst- en antiquiteitencollectie uitbouwen en bekendmaken bij het publiek met de bedoeling haar in bewaring te geven in Belgische musea en instellingen.

Pagina's