Roerend erfgoed

Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.
Vervolmakingsbeurs voor jonge, getalenteerde, Belgische ambachtslieden in de erfgoedsector.
Restaureren, conserveren en verwerven van oude boeken en historische documenten voor de Koninklijke Biblioheek van België.
Bescherming en ontsluiting van boeken en collectieobjecten als waardevolle getuigen van boekkunst en boekbinderij. Een toekomst garanderen voor de verzameling en de wetenschappelijke activiteiten van de Bibliotheca Wittockiana.
Bewaring, restauratie en ontsluiting van (on)roerend en religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. In eerste instantie focust het fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de Abdij.

Pagina's