Roerend erfgoed

Het Fonds wil de graveerkunst promoten. Het rijkt een internationale prijs voor de graveerkunst uit. Het Fonds kan ook bijkomende initiatieven nemen op het vlak van publicaties, tentoonstellingen,…
Filantropen steunen het onderhoud, de conservatie en de valorisering van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerk in Brussel.
Steunt erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun cultureel-erfgoedcollecties.
Schenking door John Simenon van archiefstukken rond het oeuvre van zijn vader Georges Simenon. Om deze referentieverzameling rond het werk en leven van Georges Simenon te bewaren en te ontsluiten, creëerde John Simenon een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting, dat zich garant stelt om het voortbestaan ervan te verzekeren.
Het Fonds wil onze kennis over de beginjaren van de informatica in België in stand houden. Dit door collecties met kenmerkende elementen uit de pionierstijd van de informatica te behoeden voor vernietiging en ze in de kijker te zetten. Het Fonds heeft ook belangstelling voor de mechanische en elektromechanische voorlopers van de computer, en voor documenten die te maken hebben met de productie en het gebruik van deze installaties.

Pagina's