Roerend erfgoed

Het Fonds Bauwens wil een kunst- en antiquiteitencollectie uitbouwen en bekendmaken bij het publiek met de bedoeling haar in bewaring te geven in Belgische musea en instellingen.
Het Fonds wil de graveerkunst promoten. Het rijkt een internationale prijs voor de graveerkunst uit. Het Fonds kan ook bijkomende initiatieven nemen op het vlak van publicaties, tentoonstellingen,…
Filantropen steunen het onderhoud, de conservatie en de valorisering van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerk in Brussel.
Steunt erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun cultureel-erfgoedcollecties.
Schenking door John Simenon van archiefstukken rond het oeuvre van zijn vader Georges Simenon. Om deze referentieverzameling rond het werk en leven van Georges Simenon te bewaren en te ontsluiten, creëerde John Simenon een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting, dat zich garant stelt om het voortbestaan ervan te verzekeren.

Pagina's