Roerend erfgoed

Conservatie en promotie van Rubens' zilveren sierstel.
Behoud en restauratie van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
Behouden, conserveren en promoten van het Belgisch cultureel erfgoed. Aangekochte werken en documenten worden in permanente bruikleen gegeven aan Belgische musea en openbare instellingen.

Pagina's