Roerend erfgoed

Kunstenaars en artistieke creatie ondersteunen in al haar diversiteit in België; beurzen gewijd aan projecten van beeldende kunstenaars op sleutelmomenten in hun loopbaan.
Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.
Steunen van jonge kunstschilders in België door een jaarlijkse prijs toe te kennen aan een student van deze afdeling van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen.
Aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties.
Bijdragen tot de verzameling, het behoud, het onderzoek en de verspreiding bij het publiek van de geschiedenis van de boekdrukkunst en van het bestaande erfgoed. Het Fonds zal in de eerste plaats de activiteiten ondersteunen van het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.

Pagina's