Roerend erfgoed

Beheer en valorisatie van de collectie hedendaagse kunst van Charles Vandenhove (1927-2019), één van de belangrijkste Belgische architecten van de 20ste eeuw.
Zorgen voor het behoud van het Belgisch historisch erfgoed en in het bijzonder via de restauratie en ontsluiting van oude objecten, zoals schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen
Collecties van musea in België verrijken met de aankoop van nieuwe werken. Projecten steunen die de reputatie van Belgische musea versterken
Steun aan initiatieven die het Vlaams geschreven erfgoed bewaren en die het publiek sensibiliseren waarbij het accent ligt op Antwerpse organisaties
Bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel patrimonium

Pagina's