Natuurlijk erfgoed

Beschermen van monumenten, sites en architectuur in België en Europa. Ontsluiten van erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.
Projecten rond de park- en museumfunctie van het Middelheimmuseum steunen.
Steun voor de conservatie, de restauratie, het onderhoud en de ontsluiting van het Domein van Freyr te Hastière.
Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.
Promotie van culturele projecten.

Pagina's