Natuurlijk erfgoed

Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.
Promotie van culturele projecten.
De Hans Vredeman de Vriesprijs bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde historische tuin of park in Vlaanderen.
Prijs Jean Vin ter bescherming van het natuurlijk erfgoed van de Hoge Venen.
Bescherming van het natuurlijk erfgoed door de aankoop en beheer van natuurreservaten aan de Belgisch-Nederlandse grens.

Pagina's