Fondsen met oproep

Bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten.
Het steunen van de restauratie van bedreigde elementen uit het Belgisch bouwkundig erfgoed.
Restauratie en valorisatie van het roerend erfgoed in Luik.
De Hubert Schoonbroodt prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een jonge talentvolle organist.
Behoud en restauratie van topstukken in de Belgische musea.

Pagina's