Fondsen met oproep

Opwaardering van pleinen, parken en plantsoenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Steun voor renovatieprojecten en voor het plaatsen van kunstwerken in publieke ruimten in de hoofdstad.
Prijs Jacqueline Nonkels voor het behoud en de ontsluiting van documenten en tekeningen van Belgische surrealisten, met name vooral van René Magritte en Marcel Mariën.
Belangstelling opwekken van jongeren tussen 12 en 18 jaar voor de Belgische kunst en geschiedenis en hen aanzetten om onze musea te bezoeken.
Aankoop, conservatie, restauratie, publicatie en ontsluiting van Belgische kunstwerken uit alle tijdperken, met uitzondering van de hedendaagse periode.
Prijs Robert Beaujean voor een belangrijke geschiedkundige of archeologische publicatie.

Pagina's