Nieuws

Dankzij een unieke samenwerking tussen de familie Wolfers, het Jubelparkmuseum en de Koning Boudewijnstichting blijven de meesterwerken van beide kunstenaars in België bewaard en toegankelijk.

Het Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché steunt de aankoop, de conservatie, de restauratie en de valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars door de tijden heen. Projecten kunnen tot 19 oktober ingediend worden.

Het Louise Vanden Bulckefonds wil het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen aanmoedigen. Projecten kunnen tot 16 oktober ingediend worden.

Op 7 oktober wordt het Fonds Myriam Garfunkel door de Cinematek in de bloemetjes gezet. Als blijk van waardering voor zijn 20 jaar steun bij de restauratie van oude films. Iedereen is welkom op deze avond!

In New York mocht het Sollazzo Ensemble voor het eerst twaalf onbekende 15de eeuwse liederen brengen. Ze werden herontdekt in het ‘Leuven Chansonnier’ dat recent door het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché werd aangekocht.