Erfgoedfonds

Onder het erevoorzitterschap van Z.K.K.H. Prins Lorenz.

Opdracht

De activiteiten van de Koning Boudewijnstichting inzake erfgoed gingen in 1987 van start met de steun van de Nationale Loterij. Er werd een Erfgoedfonds opgericht om Belgisch erfgoed te conserveren en te beschermen. Het Erfgoedfonds koopt voornamelijk kunstwerken aan, hetzij rechtstreeks op de kunstmarkt of met de hulp van een vrijgevige schenker. Het Fonds beschikt over een jaarlijks budget van ongeveer 1.000.000 euro, waarvan 600.000 aan aankopen wordt besteed.

Behouden en valoriseren

In de loop der jaren heeft het Erfgoedfonds, mede dankzij talrijke schenkingen, een indrukwekkende verzameling van ongeveer 21.560 kunstwerken en 22 archieffondsen opgebouwd. Alle werken zijn toegankelijk gemaakt voor het publiek in meer dan 66 musea en openbare instellingen in het land. Daarnaast staat het Fonds in voor de inventarisatie en in voorkomend geval voor de restauratie van de stukken. Elke aankoop of schenking wordt afzonderlijk onder de aandacht gebracht – in een publicatie, een tentoonstelling en/of een eigen website. Het beheer en de herwaardering van de kunstwerken gebeuren steeds in overleg met de instelling waarin ze zijn ondergebracht.

Een ‘diplomatieke’ rol

Door zijn beleid ter bescherming van belangrijke onderdelen van ons nationaal patrimonium speelt het Erfgoedfonds een belangrijke rol in de erfgoedsector. De Koning Boudewijnstichting is daarenboven een privé-instelling van openbaar nut en kan in die hoedanigheid als bruggenbouwer optreden tussen privé-initiatieven en openbare instellingen. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op de diensten van het Erfgoedfonds voor erfgoedprojecten aangebracht door derden – bijvoorbeeld openbare besturen. Deze bemiddelaarsrol heeft het Fonds te danken aan zijn onpartijdige imago, zijn uitgebreide netwerk, zijn soepele en grensoverschrijdende formules inzake mecenaat, en zijn banden met de verschillende gemeenschappen.

Filantropie

Veel filantropen delen dezelfde bezorgdheid als het Erfgoedfonds en vinden er aansluiting voor hun projecten. Sommigen richten een Fonds op naam op en stellen financiële middelen ter beschikking voor een welbepaald doel; anderen vertrouwen het Erfgoedfonds stukken toe die zij hebben kunnen aankopen of verzamelen en die relevant zijn voor het Belgisch patrimonium.
Ter ondersteuning van het erfgoed werden al verschillende schenkersfondsen in het leven geroepen door mecenassen of bedrijven. Het Erfgoedfonds coördineert deze initiatieven om een optimale werking te waarborgen.