Boeken in de kijker!

21 april 2020

Romans, poëziebundels, liturgische manuscripten, strips, studies enz. Boeken hebben altijd al een link gelegd tussen culturen en generaties, als instrument van overdracht en educatieve tool. Sinds haar oprichting heeft de Koning Boudewijnstichting altijd geijverd voor hun bewaring. Op die manier hebben we een grote hoeveelheid boeken verworven, om ze te kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties.

De Werelddag van het boek en de auteursrechten is voor de Koning Boudewijnstichting de gelegenheid om deze boeken onder de aandacht te brengen, naast het conservatie- en onderzoekswerk van haar museumpartners die ze in depot hebben.

We nodigen u uit om in het gezelschap van onze museumpartners deze literaire meesterwerken te ontdekken!

Getijdenboeken

Onze collectie is in de loop van de jaren verrijkt met verschillende getijdenboeken, belangrijke getuigen van het einde van de Middeleeuwen. Deze manuscripten, bundels met liturgische teksten die bestemd waren voor leken, zijn rijkelijk verlucht. De instellingen waar deze meesterwerken bewaard worden, nodigen u uit om ze te ontdekken.

De KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) biedt u de mogelijkheid om van in uw zetel door het getijdenboek van Tavernier te bladeren. Dit manuscript uit 1458 is afkomstig uit de privébibliotheek van de hertogen van Bourgondië en bevat uiterst zeldzame gebeden die geschreven werden in opdracht van Filips de Goede zelf.

De stedelijke Bibliotheek van Brugge laat u per video kennismaken met het Bowet-getijdenboek, dat tot stand kwam in Brugge in de periode 1410-1420. Dit manuscript is versierd met 16 paginagrote miniaturen. Door zijn zeldzaamheid en de opmerkelijke kwaliteit van zijn uitvoering vormt het een essentieel element van ons erfgoed.

Het getijdenboek van Reynegom wordt bewaard in de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) en vormt het onderwerp van een door de Koning Boudewijnstichting uitgegeven publicatie. We nodigen u uit om deze publicatie te (her)lezen. Dit gebedenboek behoorde toe aan kanunnik Corneille van Reynegom en is rijkelijk geïllustreerd met 29 miniaturen, randversieringen en initiaaldecoraties.

Het Tramerie getijdenboek, in bewaring gegeven bij de Stadsbibliotheek van Doornik, is een essentieel manuscript voor de kennis van de Doornikse verluchtingskunst uit het begin van de 16de eeuw. Alle pagina’s van het boek zijn verlucht, en vijftien ervan bevatten taferelen omringd met randversieringen die zowel planten als dieren afbeelden. Het Fonds Claire en Michel Lemay, dat het boek in 2015 verwierf, ondersteunt momenteel de publicatie van een wetenschappelijke studie over het manuscript.

Bibliotheca Wittockiana

De Bibliotheca Wittockiana, het museum van de boekkunst in Brussel, herbergt een collectie boekbanden van de 16de eeuw tot vandaag. Oprichter Michel Wittock schonk ze in 2010 aan de Koning Boudewijnstichting, om deze meesterwerken van de boekbindkunst te beschermen voor het nageslacht. In deze lockdownperiode lanceerde het museum een YouTube-kanaal. U vindt de Bibliotheca Wittockiana ook terug op Facebook, waar het museum zijn “Lockdownschatten” deelt.

De 9de kunst

De Koning Boudewijnstichting speelt ook een belangrijke rol bij de bewaring van het striperfgoed. Onze collectie werd verrijkt met originele striptekeningen en archieven van verschillende vertegenwoordigers van de 9de kunst, zoals Edgar P. Jacobs, Didier Comès en François Schuiten.

Het Erfgoedfonds plaatst binnenkort de Belgische tekenaar Didier Comès in de kijker, via de tentoonstelling 'Comès, Schaduw en Stilte' in het museum BELvue. In afwachting dat een dergelijk bezoek mogelijk wordt, nodigen we u uit om onze Erfgoedsite te bezoeken, om er het oeuvre van deze kunstenaar te ontdekken. U kunt ook alvast onze (onlline) publicatie 'Didier Comès. De schittering van diep zwart' bekijken of bestellen.

Naar aanleiding van de schenking van de originele striptekeningen van François Schuiten, publiceerde de Koning Boudewijnstichting 'Het Tijdperk van de Steden', dat beschikbaar is online en u onderdompelt in de wereld van deze tekenaar.

De Koning Boudewijnstichting ontving ook de originele strippagina’s en de archieven van de auteur van Blake & Mortimer, om zijn oeuvre veilig te stellen voor de toekomst. Edgar P. Jacobs is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de 9de kunst.

20ste eeuwse schrijvers 

Ook boekencollecties en archieven van belangrijke Belgische schrijvers van de 20ste eeuw werden door de Koning Boudewijnstichting aangekocht en bieden onderzoekers een nieuwe blik in hun werk en leven, alsook in hun literaire netwerken en in de bibliofiele evolutie in het algemeen.   

Het Archief van Hugo Claus kan u digitaal raadplegen op de website van het Antwerpse Letterenhuis. In de online catalogus van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience kan u de meer dan 1000 boeken van Stijn Streuvels terugvinden. Ze vormen een unieke collectie en werden verzameld door Streuvelsexpert Paul Thiers. Via Gallimard kan u de publicatie ‘Lettres à Dominique Rolin’ bestellen, die 265 brieven samenbrengt uit de 15.000 brieven en de dagboeken die van deze schrijver aan de Koninklijke Bibliotheek van België werden toevertrouwd.  

John Simenon, zoon van Georges Simenon creëerde ook een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting om het werk van zijn vader voor de toekomstige generaties te vrijwaren.