Archieffonds Edgar P. Jacobs

De originele platen en archiefstukken worden nu bewaard bij de EP Jacobs Stichting. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de ondersteuning in het beheer van dit uitgebreid archieffonds. De bedoeling is om de vele honderden platen, tekeningen en documenten onder te brengen in een permanentere structuur. Zo blijven ze bewaard voor de toekomst en de volgende generaties. Edgar P. Jacobs is de auteur van de legendarische reeks ‘Blake en Mortimer'. Door zijn ontmoeting met Hergé nam zijn carrière, laat in zijn leven (hij had al een carrière als bariton achter de rug) en in volle oorlog, een spectaculaire wending. Dankzij de avonturen van de twee helden, Blake en Mortimer, werd Jacobs een van de bekendste vertegenwoordigers van de negende kunst. Bij zijn overlijden in 1986 liet Jacobs een indrukwekkend œuvre na. Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting zet zich al jaren in voor het behoud en de bescherming van topstukken en bijzondere werken uit het Belgisch erfgoed. De Stichting aanvaardt nu de medeverantwoordelijkheid voor het beheer van het kostbare werk van EP Jacobs. Naast de eerste aanzet voor inventarisatie, zet de Stichting zich verder in voor het toegankelijk maken van de documenten en voor het ondersteunen van valorisatie-initiatieven.