Archief en persoonlijk patrimonium Georges Simenon

John Simenon, de zoon van Georges Simenon, schonk al zijn archiefstukken met betrekking tot het oeuvre van zijn vader aan de Koning Boudewijnstichting. Het betreft manuscripten en typoscripten, briefwisseling, boeken, foto’s, dagboeken en documenten in verband met edities, films enzovoort, maar ook het meubilair van de schrijver en voorwerpen die hij koesterde. Zoals zijn beroemde pijp…

Op die manier wordt een hommage gebracht aan een internationaal vermaarde romanschrijver die, tijdens zijn hele loopbaan en in zijn werken, altijd bijzonder gehecht bleef aan zijn geboorteland en in het bijzonder aan Luik.

Georges Simenon had de manuscripten en documenten van het Fonds Georges Simenon al gelegateerd aan het Studiecentrum Georges Simenon van de Universiteit Luik. Die donatie werd nu vervolledigd met de schenking aan de Koning Boudewijnstichting door John Simenon van een aanzienlijke verzameling die erbij aansluit.

Meer specifiek omvat deze verzameling kostbare zaken- en privébriefwisseling, typoscripten en manuscripten, in het bijzonder van Un nouveau dans la ville, originele voorpublicaties van deze werken in Franse en buitenlandse kranten en tijdschriften, de volledige collectie eerste edities in het Frans, een groot deel van de originele edities in de belangrijkste vreemde talen, een aanzienlijke verzameling cinematografisch materiaal dat verwijst naar de films die van zijn werken gemaakt zijn (affiches, exploitatieboeken, reclamefolders enz.), de complete tentoonstelling L’Œil de Simenon met een selectie foto’s die Simenon nam tijdens de vijf grote reizen die een inspiratie vormden voor veel van zijn werken, en daarnaast ook enkel fetisj-objecten zoals zijn pijp en zijn gouden liniaal.

Door deze schenking krijgt België er dus een uniek patrimonium bij dat tot nog toe werd bewaard in Zwitserland. Voortaan zullen de belangrijkste bronnen in verband met Georges Simenon en zijn oeuvre dus bijeengebracht zijn in België.

Het Fonds Patrimonium Simenon zal in wederzijds overleg samenwerken met het Studiecentrum Georges Simenon en het toekomstige Simenonmuseum dat het wil oprichten in Luik en waarvoor het zal ijveren. Een gedetailleerde inventaris van de documenten en voorwerpen wordt momenteel opgemaakt.

Meer infor over het Fonds Simenon Patrimonium