Archieffonds François Schuiten

François Schuiten is één van onze meest gereputeerde tekenaars van stripalbums. Voor het uitgeven van zijn stripalbums werkt hij samen met Claude Renard, zijn broer Luc en zijn jeugdvriend Benoît Peeters. Hij is ook ontwerper van affiches en postzegels en werkte mee aan het grafische concept van verschillende films en aan de scenografie van meerdere tentoonstellingen.

Zijn werk werd geregeld bekroond met prestigieuze prijzen zoals de Grote Prijs van Angoulême in 2002 en recentelijk kreeg hij de Grote prijs Manga op het Japan Media Arts Festival voor zijn werk Cités Obscures (De Duistere Steden) dat hij samen met Benoît Peeters maakte. Het is de eerste keer dat Belgische en Franse auteurs deze prestigieuze onderscheiding kregen. Het bewijs dat hun kunst internationale erkenning krijgt.

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Cités Obscures (De Duistere Steden), schonk François Schuiten de originelen en de eerste tekeningen van deze serie, waarvan het verhaal zich in België afspeelt, aan de Koning Boudewijnstichting.

Onder impuls van Benoît Peeters vertrouwde hij een andere deel, waarvan het scenario plaatsvindt in Frankrijk, toe aan de Bibliothèque nationale de France. Naast de documenten die te maken hebben met De Duistere Steden, schonk Schuiten ook documenten aan de Stichting die te maken hebben met het ontstaan van andere albums die hij realiseerde met Claude Renard en zijn broer Luc. Zij worden ondergebracht in een “Fonds François Schuiten”.

François Schuiten wil zo zijn origineel werk en de documenten die verbonden zijn met het creatief proces van meerdere van zijn stripalbums, beschermen en bewaren voor de toekomst. Al deze documenten zijn van de hand van de kunstenaar en bevatten een kracht die moeilijk te reproduceren is bij het drukken ervan, ondanks de grote aandacht die uitgaat naar het technische proces. We hopen dat de technologische evoluties het toe zullen laten om de originelen, die dankzij deze schenking ter beschikking blijven voor eventuele toekomstige heruitgaven, steeds dichter te benaderen.

De originelen en de documenten zijn verdeeld onder de Bibliothèque nationale de France (BNF), de Koning Boudewijnstichting , het Autrique-huis (Gemeente Schaarbeek), het Musée de la bande dessinée d’Angoulême, het Centre de l’Image van La Louvière en het Belgisch Stripmuseum (BSC).

De afbeeldingen die in het kader van externe bestellingen gerealiseerd werden en vervolgens geïntegreerd werden in de albums en de andere tekeningen (scenografieën, affiches en borden) blijven eigendom van de familie.