Geschiedenis & archeologie

Filantropen steunen projecten om de historische Kazerne Dossin in Mechelen uit te bouwen tot een museum en documentatiecentrum over de schending van mensenrechten tijdens de tweede wereldoorlog.
Het gebruik van analyse- en controlemethoden uit de exacte wetenschappen (natuurkunde, scheikunde, …) of de informatica aanmoedigen als ‘hulpmiddel' bij historisch en kunsthistorisch onderzoek.
Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.
Behoud en restauratie van het rollend materieel van de buurtspoorwegen in België.
Filantropen steunen projecten rond historisch erfgoed van bedrijven van de Groep Herstal.

Pagina's