Bouwkundig erfgoed

Vervolmakingsbeurs voor jonge, getalenteerde, Belgische ambachtslieden in de erfgoedsector.
Beschermen van monumenten, sites en architectuur in België en Europa. Ontsluiten van erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de overheid en toegankelijk zijn voor het publiek.
Filantropen steunen De Warande, een exclusieve ontmoetingsplaats in Brussel in een waardevol monument. Ze steunen het onderhoud van het historisch gebouw en projecten die bijdragen tot de doelstellingen van de Club.
Bewaring, restauratie en ontsluiting van (on)roerend en religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. In eerste instantie focust het fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de Abdij.
Creëren, restaureren en opwaarderen van het stedelijk patrimonium in Schaarbeek. Focus op openbare kunst (standbeelden, fonteinen,...) om de publieke ruimten in Schaarbeek te verfraaien.

Pagina's