De Duistere Steden

Het avontuur van de serie De Duistere Steden is een verhaal van vriendschap en innige verstandhouding. Benoît Peeters en François Schuiten waren twaalf toen ze elkaar leerden kennen in het Don Bosco College in Brussel en zich op een eerste gezamenlijk project stortten: het schoolkrantje Go, waarin Benoît schreef en François tekende.

Toen ze elkaar in 1976 terugvonden, bekroop hen het verlangen om opnieuw samen te werken. Op zoek naar een gemeenschappelijk onderwerp, halverwege tussen het universum van Benoît, de ingebeelde stad met de paradoxale geometrie, en de wereld van François, beheerst door de stad en de architectuur, begon het tweetal plannen te maken voor hun eerste album, De Muren van Samaris.
Inmiddels – een dozijn albums later – is het fantastische universum van de Duistere Steden uitgedijd in verhalen met gekke en onwaarschijnlijke personages in steden als Brüsel, Pahry, Urbicande of Taxandria. In elk album nodigen Benoît Peeters en François Schuiten ons uit om een ander aspect te ontdekken van deze parallelle wereld die aan hun verbeelding is ontsproten.

Aan het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting schonk François Schuiten in samenspraak met Benoît Peeters de originele platen van de albums die zich in België afspelen. Die van de andere albums gingen naar de 'Bibliothèque nationale de France'.

Het verlangen om van Brüsel een grandioze stad te maken is de drijfveer van verschillende hoofdrolspelers in Brüsel: van de onverschrokken burgemeester over ondernemende wetenschappers tot de visionaire aannemer van openbare werken

Het verhaal van De Theorie van de zandkorrel speelt zich af in de stad Brüsel, in het jaar 784. Na de komst van een vreemde man afkomstig uit een verafgelegen streek volgen vreemde verschijnselen elkaar in steeds sneller tempo op. Mary von Rathen komt de ongewone gebeurtenissen onderzoeken.

Roland de Cremer, de held van het album De Onzichtbare Grens, is een jonge cartograaf die zopas is aangenomen in het Centraal Instituut voor Cartografie van Sodrovno-Voldakije. Aan het eind van een lange reis ontdekt hij een totaal nieuwe, onwaarschijnlijke wereld.

Als gevolg van een mysterieuze natuurramp is in Taxandria de tijd stilgezet. De wetten van het ‘eeuwige heden’ worden uitgevaardigd, waardoor elke toespeling op het verleden en de toekomst verboden is. Aimé, de held van Herinneringen aan het Eeuwige Heden, ontdekt een platenboek waarin deze vreselijke gebeurtenissen beschreven staan en besluit naar antwoorden op zoek te gaan.

Albums

De Muren van Samaris
De Koorts van Urbicande
De Toren
De Weg naar Armilia
Brüsel
Het Scheve Kind
De Schaduw van een Man
De Onzichtbare Grens (delen 1 en 2)
De Theorie van de zandkorrel
Herinneringen aan het Eeuwige Heden

Type: 
werken op papier
Material / technique: 
kleurpotlood, zwarte inkt, Oost-Indische inkt, acrylverf op papier
Type of acquisition: 
Schenking van François Schuiten
Year of acquisition: 
2013
Depository institution: 
Bibliotheca Wittockiana, Brussel