Archief Goffinet

Veloren gewaand archief

In 1993 verwierf de Koning Boudewijnstichting een fonds van het verloren gewaande privéarchief van Leopold I en Leopold II. Zij vertrouwden deze duizenden bijzonder belangwekkende documenten ooit toe aan hun naaste medewerkers, Adrien, Constant en Auguste Goffinet, die ze in het grootste geheim bewaarden. In die mate zelfs dat niemand zich hun bestaan nog herinnerde... tot hun toevallige ontdekking en de aankoop ervan door de Koning Boudewijnstichting.

Nieuwe informatie

Het gaat om brieven, notitieboekjes, reisverslagen, contracten, verslagen van missies, familiesouvenirs enz. Ze brengen nieuwe informatie aan het licht over de stichters van de Belgische dynastie, de zaken die hen bezighielden - hun ideeën over het binnenlands beleid, stedenbouw, Congo, het privé-fortuin - en hun manier van werken. Maar ze brengen ook verslag uit van een hele eeuw geschiedenis, dag aan dag.

Voor iedereen toegankelijk

Dit archieffonds is toevertrouwd aan het Archief van het Koninklijk Paleis en vult er de bestaande verzameling aan. Het Archief van het Koninklijk Paleis bewaart en ontsluit de archieven van de Departementen en Diensten van het Koninklijk Paleis en van de leden van Belgische Koninklijke Familie.

Inventaris Goffinet

Olivier Defrance, historicus en auteur van vele artikels en publicaties, maakte recentelijk op vraag van de Koning Boudewijnstichting de inventaris van het archief Goffinet op. Het koste hem anderhalf jaar om, met de hulp van het Archief van het Koninklijk Paleis, de duizenden stukken zorgvuldig door te nemen, te klasseren en te inventariseren. Dat werk resulteerde nu in de uitgave van een inventarispublicatie, die u zowel online kan raadplegen of bij het Algemeen Rijksarchief kan aankopen. De publicatie werd in het Frans uitgegeven door het Rijksarchief, waar het archief in bewaring is.

Andere publicaties over het archief Goffinet:

Website Archief van het Koninklijk Paleis

Meer info over het Erfgoedfonds